مراحل صدور پروانه کسب

بر اساس ماده۱۲ قانون صنفی کشور افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.

بر اساس ماده ۱ آیین‏ نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)، پروانه کسب مجوزی است که به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه بصورت دائم (برای مدت پنج سال) و یا موقت (به مدت یک سال) به فرد یا
افراد صنفی برای محل مشخص صادر می‏ گردد.
باید توجه داشت مطابق تبصره ۱ ماده ۵ قانون نظام صنفی پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه
کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است.

مراحل صدور پروانه کسب

طبق ماده ۲ آیین‏ نامه اجرایی نحوه صدور پروانه کسب، مراحل صدور پروانه کسب عبارتند از:

۱- متقاضی پروانه کسب می ‏بایست به سامانه اصناف مراجعه و تقاضای خود را ثبت و نسبت به اخذ کدرهگیری اقدام نماید.

۲- مرجع صدور پروانه کسب موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت تقاضا، پاسخ متقاضی را مبنی بر رد یا
قبولی تقاضا به وی ابلاغ کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش محسوب می‏گردد.

۳- پس از قبول تقاضا (یا عدم اعلام نظر مرجع صدوردر موعد مقرر) مرجع صدور پروانه کسب مکلف است، استعلام‏های مورد
نیاز را صادر و دستگاه‌های استعلام شونده نیز موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی خود را اعلام دارند.
تبصره – اعلام نظر موافق دستگاه ‏های استعلام شونده باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط و نظر مخالف نیز مستند به دلایل قانونی باشد. در غیر این صورت و یا درصورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی می‌گردد و پاسخ منفی خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

۴- متقاضی موظف است حداکثر ظرف سه ماه، مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه کسب را تهیه و از طریق سامانه اصناف ارسال نماید.

۵- مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از دریافت مدارک مورد نیاز و تطبیق با اصل آن، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب الکترونیکی و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده و صدور پروانه کسب

مراجعه حضوری به اتحادیه و ارائه مدارک ذکر شده الزامی میباشد.

۱- اصل و کپی سند مالکیت و یا اجاره نامه (دارای تاریخ معتبر) اعم از رسمی یا عادی به نام متقاضی.

۲- دریافت و ارائه گواهی کد پستی از اداره پست.

۳- گواهی گذراندن دوره‏‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار برای افراد زیر 70 سال.

۴- اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی جدید برای اتباع ایرانی و گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی
۵- سه قطعه عکس پرسنلی 4*3 جدید.

۶- اصل و کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کمتر از پنجاه سال سن.
تبصره: حداقل سن برای دریافت پروانه کسب هجده سال می‌باشد.

۷- ثبت نام کد اقتصادی و تشکیل پرونده در اداره دارایی و ارائه کد رهگیری پیش ثبت نام به اتحادیه جهت استعلام دارایی.

۸- اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی(افرادی که فاقد مدرک تحصیلی هستند نیاز به ارائه آن ندارند).

۹- گواهی سازمان فنی و حرفه ای برای رشته های تخصصی(تعمیر ساعت و …) برای متقاضی یا حضور یک نفر واجد شرایط شاغل در واحد صنفی .

10- پرداخت هزینه های مربوط به صدور پروانه کسب.