مراحل تغییر آدرس پروانه کسب

اعلام تغییر آدرس پروانه کسب یکی از اقداماتی است که صاحبان کسب و کار لازم است به اتحادیه اطلاع دهند. امکان تغییر آدرس برای دارندگان پروانه کسب وجود دارد.تغییر آدرس نیز به منزله ابطال پروانه کسب قبلی و صدور پروانه کسب جدید با همان مشخصات قبل منتهی با آدرس جدید می‌باشد،در ادامه به توضیح مراحل تغییر آدرس پروانه کسب میپردازیم.

مراحل تغییر آدرس پروانه کسب

۱- متقاضی می ‏بایست به سامانه اصناف مراجعه و تقاضای خود را ثبت و نسبت به اخذ کدرهگیری اقدام نماید.

۲- مرجع صدور پروانه کسب موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت تقاضا، پاسخ متقاضی را مبنی بر رد یا قبولی تقاضا به وی ابلاغ کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش محسوب می‏گردد.

۳- پس از قبول تقاضا (یا عدم اعلام نظر مرجع صدوردر موعد مقرر) مرجع صدور پروانه کسب مکلف است، استعلام‏های مورد نیاز را صادر و دستگاه‌های استعلام شونده نیز موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی خود را اعلام دارند.

تبصره – اعلام نظر موافق دستگاه ‏های استعلام شونده باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط و نظر مخالف نیز مستند به دلایل قانونی باشد. در غیر این صورت و یا درصورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی می‌گردد و پاسخ منفی خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

۴- متقاضی موظف است حداکثر ظرف سه ماه، مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه کسب را تهیه و از طریق سامانه اصناف ارسال نماید.

۵- مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از دریافت مدارک مورد نیاز و تطبیق با اصل آن، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب الکترونیکی و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند.

مدارک لازم برای تغییر آدرس پروانه کسب

مراجعه حضوری به اتحادیه و ارائه مدارک ذکر شده الزامی میباشد.

۱- اصل و کپی سند مالکیت و یا اجاره نامه (دارای تاریخ معتبر) اعم از رسمی یا عادی به نام متقاضی.

۲- دریافت و ارائه گواهی کد پستی محل جدید از اداره پست.

3- اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی جدید برای اتباع ایرانی و گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی

4- اصل و کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کمتر از پنجاه سال سن.

5- سه قطعه عکس پرسنلی 4*3 جدید.

6- ثبت نام کد اقتصادی جدید و مراجعه به اداره دارایی برای اعلام تغییر آدرس و ارائه کد رهگیری پیش ثبت نام به اتحادیه جهت استعلام دارایی.

7- ارائه اصل پروانه کسب واحد صنفی قبلی.

8- پرداخت حق عضویت‌های معوقه.

9- پرداخت هزینه های مربوط به تغییر آدرس پروانه کسب.