- ۱۴۰۲/۹/۸
031-32212858

دوشنبه ها و چهارشنبه ها 9 الی 12

پدیده حس منفی چبست
روانشناسی
میرحسینی

پدیده اثر منفی دیدن

پدیده اثر منفی دیدن چیست؟ چرا حس های منفی اینقدر پُررنگ است ؟؟ چرا خیلی ما رو آزار میدهد ؟؟؟ یکی از قویترین حس های

مشاهده بیشتر »