نرخ نامه خدمات صنف ساعت

 • سرویس کامل ساعت های کورنوگراف اتوماتیک
  9,000,000 ريال
 • سرویس کامل ساعت های کورنوگراف کوارتز
  4,500,000 ريال
 • سرویس کامل ساعت های اصلی اتوماتیک و کوکی
  3,000,000 ريال
 • سرویس کامل ساعت های اصلی کوارتز
  2,500,000 ريال
 • سرویس کامل ساعت های غیر اصلی( تعویض موتور)
  1,500,000 ريال
 • باتری اصلی و کارمزد تعویض جهت ساعت های اصلی
  1,500,000 ريال
 • باتری ژاپنی و کارمزد تعویض
  1,000,000 ريال
 • باتری چینی و کارمزد تعویض
  500,000 ريال
 • کارمزد تعویض شیشه اصلی
  2,500,000 ريال
 • کارمزد تعویض شیشه معمولی
  1,000,000 ريال
 • تعمیر ساعت های خاص ( باتری اکودرایو،شیشه،بند و ...)
  توافقی